Địa chỉ: 30/07 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: maytinhnt@gmail.com

Điện thoại: 0258 3545 123, 0988.794.350